Kim jesteśmy

Jesteśmy młodą szkoła, która powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie na kursy języka portugalskiego. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych doprowadziło nas do przekonania, że potrzebna jest szkoła, która skupi się całkowicie na tym języku. Dzięki takiemu podejściu możemy poświęcić się całkowicie spełnianiu potrzeb naszych klientów, dokładnie określić poziom znajomości języka obcego oraz stworzyć najlepszy program zajęć, który zapewni optymalną szybkość zdobywania wiedzy i umiejętności językowych. Naszym celem jest stworzenie idealnych warunków do nauki, co osiągamy dzięki indywidualnemu podejściu do każdego kursanta.

 

Co oferujemy 

Naszym kursantom oferujemy kursy grupowe, które dają możliwość uczenia się w pozytywnej atmosferze dzięki kontaktowi z innymi osobami skoncentrowanymi na podobnych celach. Zajęcia w grupie umożliwiają szybsze przełamanie stresu przed mówieniem w języku obcym oraz wspierają doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Kursy grupowe są idealne dla osób, które chcą w optymalnym tempie opanować język portugalski, a przy okazji dobrze się bawić. Nasza szkoła oferuje także zajęcia indywidualne dla osób, którym zależy na jak najszybszym osiągnięciu postępów w nauce. Taki rodzaj lekcji umożliwia stuprocentowe wykorzystanie obecności lektora, który jest skupiony tylko na jednej osobie i może na bieżąco dostosowywać program zajęć tak, aby kursant z nich jak najlepiej skorzystał. Wszystkie kursy oferowane przez szkołę języków obcych Lizbona bazują na autorskich programach przygotowanych przez naszych lektorów. Zajęcia są dostosowane poziomem zaawansowania oraz tempem wprowadzania nowego materiału do możliwości i potrzeb kursantów.

 

Nasza metoda 

W nauczaniu języków obcych przykładamy wagę do rozwijania wszystkich czterech podstawowych umiejętności: mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu. Zdajemy sobie sprawę, że głównym celem większości osób chcących nauczyć się języka obcego jest zdolność komunikacji z jego rodzimymi użytkownikami, dlatego też szczególny nacisk kładziemy na mówienie. Podczas naszych zajęć kursanci mówią jak najwięcej w języku docelowym, używając poznanych słów i reguł gramatycznych w sposób naturalny. Dzięki takiemu podejściu szybko znika zdenerwowanie spowodowane posługiwaniem się językiem obcym w obecności innych osób, co jest niezwykle istotne dla przełamania bariery komunikacyjnej. Kluczowa jest przyjazna atmosfera w trakcie zajęć, dlatego nasi lektorzy są osobami energicznymi, które potrafią motywować do aktywnego udziału w zajęciach oraz własnej pracy w domu.

 

Podczas zajęć stosujemy najlepsze podręczniki, które dobieramy indywidualnie dla każdego kursu, ale uzupełniamy je materiałami autentycznymi, takimi, jak piosenki, filmiki, artykuły z gazet, fragmenty książek. Dzięki temu kursanci mają kontakt z żywym językiem oraz uczą się zwrotów używanych w życiu codziennym. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że język nie istnieje w izolacji od kultury kraju, w którym się go używa, dlatego uzupełniamy zajęcia o materiały dotyczące kultury.

Kontakt
Szkoła Języków Obcych Lizbona
ul. Z. Modzelewskiego 46/50 m.135,
02-679 Warszawa
+48 608 681 956
 

Chwileczkę...
Um momento...
Un momento...
Un moment...