Francuski jest językiem ojczystym dla około 80 milionów ludzi, a na świecie posługuje się nim ponad 200 milionów osób. Powszechnie uważany był za język arystokracji, a jego znajomość była niemalże obowiązkowa dla każdej wykształconej osoby aż do połowy XX wieku. Wielu sławnych pisarzy i filozofów pisało swoje dzieła w tym języku. Dziś jest trzecim najczęściej nauczanym językiem na świecie, a jego charakterystyczną wymową zachwyceni są ludzie na całym świecie.

Kontakt
Szkoła Języków Obcych Lizbona
ul. Z. Modzelewskiego 46/50 m.135,
02-679 Warszawa
+48 608 681 956
 

Chwileczkę...
Um momento...
Un momento...
Un moment...