Istnieje możliwość zapłaty w trzech dogodnych ratach.
Kursy grupowe Kurs standardowy (50 godzin lekcyjnych) 1 390 zł
Zajęcia indywidualne Pakiet 10 x 60min 1 200 zł
Pakiet 20 x 60min 1 980 zł
Kontakt
Szkoła Języków Obcych Lizbona
ul. Z. Modzelewskiego 46/50 m.135,
02-679 Warszawa
+48 608 681 956
 

Chwileczkę...
Um momento...
Un momento...
Un moment...